Конкурс дитячого малюнку «Герой ласощів» від Житомирських ласощів

изображение_viber_2021-05-06_15-14-18.jpg

Офіційні правила участі

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОНКУРСУ

1.1. Всеукраїнський Конкурс дитячого малюнка «Герой ласощів» (надалі поіменований як «Конкурс») проводиться з метою підвищення іміджу бренду «Житомирські ласощі» у     Україні; створення зв’язків між брендом «Житомирські ласощі» і дітьми та їхніми сім’ями як потенційними споживачами.
1.2. Організатором та Виконавцем Конкурсу є ЗАТ «Житомирські ласощі», м. Житомир, вул. Щорса, 67 10003, надалі поіменований як «Організатор», «Виконавець».
1.3. Учасником Конкурсу може бути будь-яка дитина віком до 15 років (включно), яка взяла участь у Конкурсі на умовах, передбачених цими Правилами (надалі поіменований як   «Учасник»).
1.4. Зміст малюнка, поданого на Конкурс Учасником із урахуванням вимог, встановлених цими Правилами, має розкривати тему Конкурсу: «Герой ласощів» (далі за текстом –   «Конкурсна робота»).
1.5. Детальну інформацію про Конкурс можна отримати на веб-сайті Організатора zl.com.ua.

2. ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Конкурс триватиме з 01 червня 2021 року по 31 липня 2021 року включно (надалі – «Період проведення Конкурсу»).
2.2. Конкурс проводиться на території України, а саме збір робіт і заключний етап на території ЗАТ «Житомирські ласощі» за адресою м. Житомир, вул.Щорса, 67.

3. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ПРО ЙОГО УМОВИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ

3.1. Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення офіційних правил Конкурсу у глобальній мережі Інтернет за адресою: zt-ls.net протягом Періоду проведення Конкурсу.
3.2. Не пізніше «31» cерпня 2021 року результати Конкурсу будуть розміщені в Місцях проведення Конкурсу та у глобальній мережі Інтернет за адресою: zt-ls.net

4. УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

4.1. Задля участі у Конкурсі не потрібно купувати жодного продукту/товару або вносити плату за участь у Конкурсі.
4.2. У Конкурсі беруть участь лише Учасники, які належним чином та в повному обсязі виконали всі умови цих Правил.
4.3. Подані на Конкурс конкурсні роботи (малюнки) повинні бути оригінальними творами, створеними Учасником. Також враховується наступне:
1) вік Учасника повинен відповідати віковим категоріям, що визначаються цими Правилами
2) Учасник повинен проживати на території України, окрім окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
3) заборонено подавати для участі у конкурсі раніше оприлюднені малюнки, малюнки, які брали участь у будь-якому іншому конкурсі, а також такі, що   порушують будь-які права третіх сторін;
4) малюнки повинні бути подані на аркушах паперу розміром 270-300 х 420-450 мм. Указані розміри відповідають формату паперу А3;
5) малюнки повинні бути виконані від руки самим Учасником;
6) при створенні малюнка допускається використання будь-якого типу паперу, будь-якого засобу для малювання – будь-якої фарби, включаючи акварель,   кольорових маркерів, пастельних олівців тощо. (ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!)
7) малюнки Учасників мають бути виконані згідно з темою Конкурсу;
8) малюнок Учасника має бути кольоровим (не чорно-білим).
4.4. Учасник може подавати на участь у Конкурсі будь-яку кількість малюнків за власним бажанням безпосередньо в Місця проведення Конкурсу.
4.5. Конкурсні роботи повинні подаватись до Місця проведення Конкурсу протягом Періоду проведення Конкурсу.
4.6. Кожна подана конкурсна робота повинна супроводжуватися заповненими заявкою на участь у Конкурсі та анкетою. Форми заявки на участь у Конкурсі та анкети   можна завантажити на веб-сайті Організатора за адресою: zl.com.ua або отримати в Місцях проведення Конкурсу.
4.7. Учаснику може бути відмовлено в участі у Конкурсі, за умови, якщо:

          4.7.1. конкурсна робота Учасника подана пізніше строку визначеного цими Правилами;
         4.7.2. порушені умови участі у Конкурсі;
         4.7.3. встановлено факти порушення авторських прав на конкурсну роботу.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
5.1. Для того аби стати Учасником Конкурсу, необхідно ознайомитись із правилами участі у Конкурсі, завітати до Місця проведення Конкурсу, дати свою згоду на участь,   заповнивши   заявку на участь у Конкурсі та анкету, намалювати конкурсну роботу, що відповідає темі Конкурсу – «Герой ласощів». Конкурсну роботу на період   проведення Конкурсу необхідно   залишити у Місці проведення Конкурсу. По закінченню періоду проведення Конкурсу конкурсні роботи всіх Учасників будуть   надіслані  Організатору для визначення Переможця.   Відповідальним за збір, опрацювання та передачу конкурсних робіт Організатору є виключно Виконавець.
5.2. Всі Учасники Конкурсу в кожній номінації розподіляються за наступними віковими категоріями: – діти до 7 років; – діти від 8 до 11 років; – діти від 12 до 15 років.
5.3. У номінації «Кращі малюнки від Житомирських ласощів» призами нагороджуються Учасники, які посіли з першого по третє місце у кожній віковій категорії.

         6. ПРИЗОВИЙ ФОНД
6.1. Призами Конкурсу:
                 а) за перше місце у кожній віковій категорії – графічний планшет.
                  б) за друге місце у кожній віковій категорії – смартфон.
                  в) за третє місце у кожній віковій категорії – ящик солодощів.
6.2. Кількість Призів обмежена кількістю зазначеною в цих Правилах.
6.3. Моделі, марки, фасони, дизайн Призів Конкурсу, зазначених в пп. 6.1. та 6.2. цих Правил, визначаються Виконавцем. Відповідальність за якість та комплектність   Призів несе їх виробник. Технічні характеристики, марка, моделі Призів тощо визначаються на розсуд Виконавця.

7. ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПРИЗІВ

7.1. Конкурсні роботи Учасників оцінює журі, до складу якого увійдуть представники Організатора. Оцінювання конкурсних робіт здійснюється на розсуд Організатора.
7.2. Рішення журі щодо визначення Переможців оформлюється протоколом і є остаточним.
7.3. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати визначення Переможця, Виконавець зобов’язується зв’язатися з Учасником за даними, що зазначені в заявці на участь у   Конкурсі, та   надати детальне роз’яснення з приводу отримання Призу.
7.4. Не пізніше 10-ти календарних днів з дати отримання повідомлення від Виконавця про те, що цей Переможець отримав право на Приз, Учасник повинен передати   копії свідоцтва   про народження, а його законний представник чинний паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера або інші   документи,   що підтверджують   статус законного представника Переможця. Копії вказаних документів мають бути передані Виконавцю та Організатору.
7.5. Відомості та документи, перераховані у п. 7.4. цих Правил, передаються з метою нарахування і перерахування до відповідних бюджетів податків, передбачених   податковим   законодавством України.
7.6. Призи надаються Виконавцем.
7.7. Передача Призу оформлюється між Виконавцем та законними представниками Переможця шляхом підписання Акту приймання-передачі Призу.
7.8. Оподаткування вартості Приза провадиться відповідно до чинного законодавства України. Виконавець Конкурсу провадить нарахування та сплату податку з доходів   фізичної   особи.
7.9. Отримувачем Призу вважатиметься особисто Переможець, а не його/її законні представники. Залучення законного представника до Конкурсу, включаючи, але не   виключно,   процес здобуття Призу, не є підставою для надання йому жодних прав щодо нього, зокрема права висунення претензій проти Організатора, Виконавця.
7.10. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Призу. Невиконання будь-яких умов,   передбачених   цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця Конкурсу права на одержання Призу. При цьому відповідний Переможець Конкурсу вважається   таким, що відмовився від   отримання Призу та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Конкурсу будь-якої компенсації.
7.11. Призи не можуть бути обміняні на грошовий еквівалент, обміну та поверненню не підлягають..
7.12. Організатор/Виконавець Конкурсу не несе ніякої відповідальності за подальше використання Призів Переможцями після їх одержання, за неможливість   Переможцями   скористатись наданими Призами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Призів.
7.13. Якщо зв’язатися з Переможцем за даними, що зазначені у заявці на участь у Конкурсі, неможливо, або Переможець та/або його законні представники відмовились   від надання   необхідних даних та документів протягом 10-ти календарних днів з дати отримання повідомлення від Виконавця про те, що такий Переможець отримав   право на Приз, вважається,   що такий Переможець втратив право на Приз. У такому випадку Виконавець має право зафіксувати цей факт актом в односторонньому   порядку та самостійно прийняти рішення про   подальше розпорядження Призом, яке є остаточним та оскарженню не підлягає.
7.14. До моменту отримання Призу Переможці не можуть передавати права на Приз іншим особам.
7.15. У випадку, якщо Переможець за певними причинами, не залежними від Організатора/ Виконавця, не має можливості одержати Приз або відмовляється від Призу, він   не має   права на одержання будь-якої компенсації.
7.16. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником Конкурсу, якщо персональні дані Учасника, зазначені в заявці на участь в   Конкурсі,   вказані неправильно. Учасники Конкурсу та їх законні представники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Беручи участь у Конкурсі, Учасник та його законні представники надають Організатору/ Виконавцю право безстроково відповідно до Закону України «Про захист   персональних     даних» (надалі – законодавство): отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і   поширювати (розповсюджувати,   передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані. Фактом участі у Конкурсі та виконанням   дій відповідно ст. 6. цих Правил Учасник   підтверджує вірність наданої інформації.
8.2. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасника, здійснюється з метою адміністрування Конкурсу в межах, необхідних для   забезпечення проведення Конкурсу, маркетинговою, інформаційною, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.
8.3. Учасник та його законні представники стверджують, що кожен з них як суб’єкт персональних даних повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст   зібраних   персональних даних, його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору його персональних даних та осіб, яким     передаються   його персональні   дані.
8.4. Організатор Конкурсу гарантує, що спроможний забезпечити дотримання вимог, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», та володіє   достатніми для     цього засобами.
8.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана іншим розпорядникам, третім особам на підставі договору з   умовою   збереження конфіденційності.
8.6. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником в заявці на участь у Конкурсі, від неправомірного або   випадкового доступу   до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як   Організатор/Виконавець не несе будь-якої   відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.
8.7. Беручи участь у Конкурсі, кожен Учасник та його законні представники підтверджує/-ють свою згоду на безоплатне використання Організатором наданої Учасником   та його   законними представниками інформації з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою способом, що не порушує чинне законодавство України (в т. ч. шляхом   передачі третім   особам), зокрема на безоплатне використання його/їх імені, прізвища, фотографії, електронної адреси, інтерв’ю або інших матеріалів про нього/них з   рекламною/маркетинговою   метою, в т. ч. право публікації (в т. ч. його/їх імені і фотографій) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та   відеоматеріалах, інтерв’ю для ЗМІ, а також для   надсилання інформації, повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та   способом використання, і таке використання жодним чином   не відшкодовуватиметься Організатором. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296,   307, 308 Цивільного Кодексу України.

9. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

9.1. Організатор залишає за собою право:                  

1) не вступати у письмові переговори або інші контакти з Учасниками крім випадків, передбачених даними Правилами та діючим законодавством України, а також при   виникненні спірних ситуацій.

2) на свій розсуд в односторонньому порядку припинити або призупинити проведення Конкурсу, змінити ці Правила з обов’язковим оприлюдненням таких змін на веб-сторінці zt-ls.net , якщо за будь-якої причини будь-який аспект Конкурсу не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, які знаходяться за межами розумного контролю Організатора та Виконавця та які впливають на виконання або належне проведення Конкурсу;

3) розміщувати рекламні матеріали про Конкурс на своєму та на будь-яких інших публічних ресурсах; 

4) проводити інтерв’ю з Переможцями та їх законними представниками, фото- та відеозйомку у процесі вручення Призів та публікувати отримані матеріали на своєму сайті та на будь-яких інших публічних ресурсах.

9.2. Якщо це не заборонено законом, Організатор набуває право оприлюднювати, використовувати, адаптувати, редагувати або змінювати будь-яким іншим чином     конкурсні роботи   Учасників у будь-яких засобах масової інформації у будь-якій країні або юрисдикції як для комерційних, так і некомерційних цілей, не будучи при   цьому зобов’язаними повідомляти   Учасника/його законних представників або сплачувати йому будь-яку додаткову компенсацію.
9.3. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Конкурсу офіційним визнається тлумачення Організатора, яке є остаточним і обов’язковим   для всіх Учасників та не підлягає оскарженню.
9.4. Організатор/Виконавець не відшкодовує Учаснику та його законним представникам будь які витрати, пов’язані з участю в Конкурсі.
9.5. Факт участі в Конкурсі означає, що сам Учасник та його законні представники підтверджують ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну   згоду з ними.   Порушення Учасником або його законними представниками цих Правил або відмова Учасника/його законних представників від належного виконання цих   Правил (в т. ч. механізму,   порядку та строків проведення Конкурсу та/або отримання Призів тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Конкурсі та отримання   Призів. При цьому такий Учасник не має   права на одержання від Організатора та Виконавця будь-якої компенсації.
9.6. Організатор/Виконавець залишає за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника.
9.7. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів поштового зв’язку та кур’єрських служб, внаслідок яких поштові   відправлення не   надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин непереборної сили. Організатор/Виконавець Конкурсу не   несе відповідальності за будь   які технічні причини, що перешкоджають доставці електронної пошти та електронних повідомлень.
9.8. Організатор/Виконавець Конкурсу має право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за даними Правилами.
9.9. Організатор/Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності за порушення авторського права Учасниками Конкурсу.
9.10. Організатор/Виконавець не несе відповідальності у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор).
9.11. Результати Конкурсу остаточні й оскарженню не підлягають.
zt-ls.net

Кошик 0 позицій
На суму 0